Ներքին աուդիտ

5.000 ֏   Կենտրոն

ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

️Ներքին աուդիտի ծառայությունները իր մեջ ներառում է՝

Ֆինանսական հաշվետվությունների դիտարկում
Հարկային հաշվետվությունների դիտարկում
Ընկերոթյան ծախսերի օպտիմալացում
Ընկերության բաց թողնված եկամուտների արձանագրում
Խարդախությունների կամ սպասվելիք խարդախությունների բացահայտում
Ֆինանսական վերլուծություններ
Հրապարակվող Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և ստորագրում որակավորված մասնագետների կողմից:

Աշխատում ենք հետևյալ սկզբունքների համաձայն`

*️անկախություն
*️օբյեկտիվություն.
*️ակարողունակություն.
*️անկողմնակալություն.
*️գաղտնիություն:

Ք. Երևան, Թումանյան փող. , 1,Կենտրոն

#SAFEInvest #hashvapah #dasyntac #Հաշվապահ #Դասընթաց #Աշխատանք #Բիզնես #խորհրդատվություն #Հաշվպահություն #Accounting #TAX #бухгалтер #աուդիտ
#audit

9 Օր առաջ
Հաշվապահական, խորհրդատվական ծառայություններ որակավորված մասնագետների կողմից
Հաշվապահական, խորհրդատվական ծառայություններ որակավորված մասնագետների կողմից
Կիսվել