Բիզնես իրավաբան, փաստաբան

10.000 ֏  

Մատուցում ենք որակյալ իրավաբանական ծառայություններ ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանց (կազմակերպություններին)

Մատուցում ենք ներքոգրյալ ծառայությունները՝

1. Ցանկացած պայմանագրերի կազմում և ստուգում ցանկացած լեզվով:
2.Նոտարական գործերի կազմակերպում արագ եվ առանց քաշքշուքների:
3.Խորհրդատվություն:
4. Հայցադիմումների և հայցերի պատասխանների կազմում:
5. Կադաստրային գործերի իրականացում, անշարժ գույքերի հետ կապված խնդիրների լուծում:
6. ԴԱՀԿ -ի և բանկերի հետ առաջացած խնդիրների պարզաբանում և լուծում:
7. Հանդիպումներին մասնակցություն և շահերի պաշտպանություն:
8.ՍՊԸ, ՓԲԸ գրանցում և փոփոխությունների իրականացում:
9. Կանոնադրությունների և ներքին կարգապահական կանոնների կազմում ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան:
10. ՀՀ պետական ատյանների կողմից Ձեր խախտված իրավունքների վերականգնում և խնդիրների լուծում:

Աշխատանքները իրականացնում ենք արագ, որակով և մատչելի առանց հաճախորդին անհանգստացնելու:

IRAVABANAKAN EV PASTABANAKAN CARAYUTYUNNER

9 Օր առաջ
Հաշվապահական, խորհրդատվական ծառայություններ որակավորված մասնագետների կողմից
Հաշվապահական, խորհրդատվական ծառայություններ որակավորված մասնագետների կողմից
Կիսվել